Contact Us

Yu San Sushi Ramen
1240 N 9th Street Suit102
Stroudsburg, PA 18360
570-424-8889, Fax:570-424-8800